Martin Homza

Uhorsko-poľská kronika

Martin Homza Uhorsko polska kronika

Monografia približuje slovenskému čitateľovi doslova zabudnutý prameň k starším dejinám Slovenska i strednej Európy, ktorý má závažný význam pri poznávaní a interpretovaní udalostí súvisiacich so vznikom uhorského štátu. Popri samotnej kronike v latinčine a slovenčine, vrátane rozsiahleho poznámkového aparátu, kniha obsahuje rozsiahlu štúdiu, v ktorej autor objavným spôsobom rozoberá obsah i zmysel tohto stredovekého diela. V prílohe je faksimile rukopisu kroniky zo 14. storočia. Kniha disponuje všetkými znakmi modernej kritickej pramennej edície.

Kniha  predstavuje  jeden z významných stredovekých naračných textov Uhorsko-poľskú kroniku a dáva tak odbornej a kultúrnej verejnosti na Slovensku možnosť po prvý krát sa oboznámiť s jej obsahom. Analýza tohto dokumentu naznačuje jeho dôležitosť pre výklad starších uhorských, a teda aj slovenských dejín,  pre ďalšiu diskusii o stredovekých textoch uhorského pôvodu, a to i v širšom kontexte dobových európskych kroník. 

14,8x21 cm, 224 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-969850-4-3

CENA : 0.00 EUR

 
 
 
 • Úplný súpis vydaní edície Libri Historiae Slovaciae (LHS):

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/lhs/


  Libri Historiae Slovaciae/Europeae

  je vedecká edícia, ktorú v jubilejnom roku 2000 založil Jozef M. Rydlo

  a ktorej odbornými garantmi sú Slovenský ústav v Ríme

  a Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity

  Komenského v Bratislave.

  Vydavateľstvo Post Scriptum už niekoľko rokov spolupracuje na jej vydávaní.


   

Zavrieť