Pavol Holeštiak: Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu 

Exkluzívne spracovaná plnofarebná kniha predstavuje život a dielo Pavla Hrtusa Jurinu,  popredného exilového slovenského spisovateľa žijúceho bezmála polstoročie v Austrálii. Popri komplexnej životopisnej štúdii obsahuje reprezentatívny výber z jeho najlepších literárnych diel. Výtvarne knihu dotvárajú maľby Ondreja Zimku, kysuckého spolurodáka.

Hrtus Jurina je neprehliadnuteľný autor s výrazne celoslovenským presahom, s pozoruhodným,

moderným, pritom špecifickým jazykom, bytostne zviazaným so slovenskou vlasťou a jej

ľudom. Naša literárna veda ho oprávnene zaraďuje spolu s Jozefom Cígerom Hronským

k najlepším prozaikom v slovenskom krajanskom svete, ako aj k slovenskej lyrizovanej próze

i katolíckej moderne.

Vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov v roku 2019.

Dostupné vo všetkých dobrých kníhkupectvách.