• S odvahou a pokorou. Osobnosť a dielo biskupa Pavla M. Hnilicu (1921-2006)
    Švajčiarsko a prvá Slovenská republika
    (1939 – 1945