• Helena Hrehová: Transcendentálne hodnoty, reflexie o zle a dráme slobody v ruskej filozofii 19. a 20. storočia.
  • Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach vo svetle nových výskumov. Zborník z vedeckého kolokvia. P. Pauliny (ed.).
  • Arcibiskupi a biskupi Uhorska - Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. M. Glejtek (ed.).
 

Zavrieť