Róbert Letz - Pavol Stano (zost.)

Národe môj. Pamätnica 150. výročia narodenia Andreja Hlinku

HLINKA150 PREBAL pantone kompozit orez

Súbor príhovorov a príspevkov historikov s fotoprílohou.

 

viac »

CENA : 13.50 EUR

Testimonium hoc verum est. Milanovi S. Ďuricovi k 90. narodeninám

Testimonium ob m037

V tejto knihe sa zišlo 55 autoriek i autorov zo Slovenska i zo zahraničia, aby...
viac »

CENA : 14.30 EUR

Pavol Mačala

Náčrt personalizmu Slovanov - Príspevok k anatómii východných pľúc Európy Jána Pavla II.

Nacrt obal011

Pozoruhodná správa o človeku, o dnešných časoch vo svetle hlbokej reflexie minulosti.

viac »

CENA : 14.55 EUR

Karl Josef Wallner

Aký je Boh? Odpoveď kresťanskej viery

OBALKAWallner

Ktože je ten Boh, v ktorého veria kresťania? Čím sa odlišuje kresťanstvo od nekresťanských...
viac »

CENA : 12.90 EUR

Eva Frimmová

Rok 1515 v premenách času (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon)

Rok 1515 obalka004

Rokovania v Bratislave a vo Viedni o manželskom spojení Habsburgovcov a Jagelovcov.

 

viac »

CENA : 13.90 EUR

 • NAŠE NOVINKY (viac v časti "Naše tituly")

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

                             

   

   

  ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť