Matúš Kučera

State a články k slovenskému stredoveku

Kucera-obalka001.jpg

Výber z prác profesora Matúša Kučeru umožňuje odbornému i laickému čitateľovi v kompaktnej podobe zoznámiť sa s jeho textami, ktoré sú „roztratené“ vo viacerých vedeckých časopisoch, zborníkoch a publikáciách z rôznych časových období – od počiatkov jeho vedeckej tvorby až po posledný príspevok z konferencie v roku 2011. Štúdie sú usporiadané do 4 blokov:  O koncepcii slovenských dejín, Slovenská historiografia, Hospodárske a sociálne dejiny slovenského stredoveku a Slovensko-poľské vzťahy v stredoveku. Texty medzinárodne uznávaného medievistu, vyznačujúce sa harmonickou symbiózou erudície a čítavosti, zásadným spôsobom prispievajú do pokladnice slovenskej národnej historiografie.

Zostavil a na vydanie pripravil Martin Homza. Vychádza pri príležitosti 80. narodenín autora v edícii Libri historiae Slovaciae (LHS). 

CENA : 17.93 EUR

 

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. sa narodil v Mojtíne 28. októbra 1932. Patrí k zakladateľskej generácii slovenskej vedeckej medievistiky. Po štúdiách histórie dlhoročne pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Začiatkom 90. rokov 20. storočia vstúpil do politiky. Stal sa federálnym poslancom, bol ministrom školstva i veľvyslancom Slovenskej republiky v Chorvátsku. Od r. 2000 zastával post riaditeľa Slovenského národného múzea a prednášal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

zavrieť