Matúš Kučera

State a články k slovenskému stredoveku

Kucera-obalka001.jpg

Výber z prác profesora Matúša Kučeru umožňuje odbornému i laickému čitateľovi v kompaktnej podobe zoznámiť sa s jeho textami, ktoré sú „roztratené“ vo viacerých vedeckých časopisoch, zborníkoch a publikáciách z rôznych časových období – od počiatkov jeho vedeckej tvorby až po posledný príspevok z konferencie v roku 2011. Štúdie sú usporiadané do 4 blokov:  O koncepcii slovenských dejín, Slovenská historiografia, Hospodárske a sociálne dejiny slovenského stredoveku a Slovensko-poľské vzťahy v stredoveku.

Texty tohto medzinárodne uznávaného medievistu, vyznačujúce sa harmonickou symbiózou erudície a čítavosti, zásadným spôsobom prispievajú do pokladnice slovenskej národnej historiografie.

Pri príležitosti 80. narodenín autora zostavil a na vydanie pripravil Martin Homza.

 

Vychádza v edícii Libri historiae Slovaciae (LHS), ako XI. zväzok série Scriptores.
14,8 x 21 cm, 422 strán, 16 strán obrazová príloha, tvrdá väzba, 2012, ISBN 978-80-89567-10-2

CENA : 18.00 EUR

 

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. sa narodil v Mojtíne 28. októbra 1932. Patri k zakladateľskej generácii slovenskej vedeckej medievistiky. Po štúdiách histórie dlhoročne pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, i vo funkcii vedúceho profilovej Katedry slovenských dejín a archívnictva. Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia vstúpil do politiky. Stal sa federálnym poslancom, ministrom školstva, veľvyslancom Slovenskej republiky v Chorvátsku. Od roku 2000 zastaval niekoľko rokov post riaditeľa Slovenského národného múzea. Prednášal na Univerzite svätých Cyrila a Metoda v Trnave.

Od roku 2008 je na dôchodku. Okrem odbornej spisby je verejnosti známy aj ako popularizátor

slovenského stredoveku.

zavrieť

 
 
 • NOVINKY 

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť