Jaro Koprda

Ako bolo na počiatku. Korene kresťanstva na Slovensku

koprda obalka002

Kniha prináša chronologický prierez prvými storočiami kresťanstva na Slovensku s dôrazom na veľkomoravské obdobie a misiu solúnskych bratov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, pričom veľkú pozornosť venuje sv. Gorazdovi. Tu však autor nekončí, ale poukazuje na ďalší vývoj, zdôrazňujúc výnimočné postavenie Nitry a tamojšieho zoborského benediktínskeho kláštora.

Dielo má za cieľ byť skromným príspevkom k popularizácii našich starších dejín a k rozširovaniu obzoru našich súčasníkov. Veríme, že sa stane zaujímavým čítaním pre široký okruh čitateľov a žriedlom poznania histórie vlastného národa a že bude v nich tiež podnecovať hrdosť na naše slávne tradície.

2012, 15,5 x 22,5 cm, 104 strán, brož., ilustr., ISBN 978-80-89567-11-9

CENA : 11.44 EUR