Juraj Havaj Petejovský

Denník ďalšieho dňa

Dennik obalka002

Druhá knižka poviedok Juraja Havaja Petejovského prináša príťažlivé posolstvo humanizmu. Autor v nej potvrdzuje, že jeho texty nie sú iba prerozprávaním prežitého či osvojeného, ale vždy mu ide o zobrazenie podstaty vytypovaného problému v jeho viacerých polohách s neočakávanou pointou. Opäť nezaprie v sebe citlivého pedagóga a každú poviedku uvádza netradičným didaktickým exemplom, ktorým na istej populárno-náučnej báze približuje čitateľovi zmysel predmetu, situácie či javu ako ústredného objektu alebo subjektu kostry príbehu. Pritom sa nezameriava iba na bežné kolízie, takpovediac každodenné napätia či krízy  v medziľudských vzťahoch, prechádzajúce občas až do životných drám, ale zodpovedne pristupuje k nastoľovaniu najpálčivejších negatívnych javov súčasnosti, ako je kriminalita, sociálna bieda, nacionalizmus, extrémizmus alebo exodus migrácie. Oproti pesimistickým víziám však prezentuje aj úsmevné stránky nášho žitia, vtipné príbehy, ale aj bohaté skúsenosti ľudského porozumenia, obety a tak prepotrebnej viery v Boha i v dobro človeka. 

14 x 24 cm, 264 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-82-9

CENA : 8.91 EUR

 

Juraj Havaj vydal svoju prvú knižku poviedok pod názvom Denník jedného dňa ako debutujúci autor až v 75. roku svojho života. Po necelých štyroch rokoch prichádza s ďalšou knižkou a keďže je v poradí „ďalšia“, nazval ju Denník ďalšieho dňa.

 

Juraj Havaj Petejovský sa narodil v dedinke Petejovce na východnom Slovensku 9. januára 1939. Svoju rodnú obec v roku 1967 zatopenú vodným dielom Domaša zakomponoval do svojho literárneho mena.

Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole vo Vranove nad Topľou a v roku 1963 ukončil štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej, kde pôsobil ako pedagóg takmer 50 rokov, pričom s vedeckou hodnosťou docenta vyše desať rokov viedol katedru architektonickej tvorby. Pri príležitosti životného jubilea – sedemdesiatky ‒ mu okrem iných uznaní Ministerstvo školstva SR udelilo veľkú medailu sv. Gorazda za celoživotné dielo.

Vo voľnom čase sa venoval a stále venuje hudbe a spevu. Bol zakladajúcim členom folklórneho súboru Vranovčan, v čase štúdií pôsobil v súbore Technik a dodnes spieva v mužskej speváckej skupine Rodokmeň. V občianskom združení „Zemplínsky valal“ v Bratislave sa realizoval aj vo funkcii richtára (birova).

Ďalšou jeho veľkou záľubou je výtvarná tvorba. A v neposlednom rade je výrečným poviedkárom so širokým záberom od spomienkového rozprávania až po analyticko-kritické postrehy fejtónového charakteru, ktoré rozvinul aj v oboch knihách svojich poviedok.

Jeho všestranné aktivity potvrdzujú, že je skutočne „majstrom viacerých remesiel“. Jeho karikatúry, aforizmy a mikropoviedky boli publikované v periodikách Smena či Beseda.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť