Vydania edície LHS/LHE vydané občianskym združením Libri Historiae:

Libri historiae Slovaciae

 (Ďalšie tituly edície vydané vydavateľstvom Post Scriptum nájdete v sekciách HISTÓRIA a SPOLOČNOSŤ)

 

Carol Iancu: Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus. Od antiky po súčasnosť.

Prierez dejinami antisemitizmu od francúzskeho historika, renomovaného odborníka na túto problematiku ponúka komplexný pohľad na fenomén, ktorý sa tiahne prakticky celou existenciou židovského národa a ktorý sa ho aj v nedávnej minulosti tak tragicky dotkol. Poznať bližšie historické pozadie, argumenty a mýty, o ktoré sa nepriateľstvo voči Židom opieralo, či aj dnes opiera, je užitočné, ba potrebné, keďže aj súčasný svet je vyzývaný s touto otázkou sa vysporiadať.  Autor si touto súhrnnou prácou bohatou na poznatky a mnohé príklady kladie za svoju povinnosť upozorniť všetkých ľudí dobrej vôle na problém rasovej nenávisti, ktorá priviedla ľudstvo až k Šoa a vyzývať k rozvážnosti. 

2014, 14,8 x 21 cm, 248 strán, ilustrácie, tvrdá väzba,  ISBN 978-80-89348-11-4 

Cena: 13,42 

Walter Brandmüller: Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev

 Nemecký autor − popredný cirkevný historik – vo svojej štúdii ponúka pohľad na problematiku prenasledovania Židov počas druhej svetovej vojny na Slovensku, pričom svoju pozornosť sústreďuje na postoje a aktivity Katolíckej cirkvi, jej predstaviteľov na úrovni Svätej stolice i slovenského episkopátu, súvisiace s vtedajšími udalosťami. Podstatnú časť knihy tvoria dokumenty v originálnom jazyku a v slovenskom preklade; prvýkrát sú pospolu publikované oficiálne texty slovenských biskupov. Treba zdôrazniť, že ako dlhoročný predseda Pápežského komitétu pre historické vedy mal autor možnosť analyzovať niektoré dokumenty z Archívu Kon­gregácie pre mimoriadne cirkevné zále­žitosti. Pôvodne kniha vyšla v nemčine (2003) a v taliančine v Libreria Editrice Vaticana (2004).

2013, 15x21cm, tvrdá väzba, 200 s., obraz. a dokument. príloha, ISBN 978-80-89348-10-7

Cena: 12,98 €


In verbo autem tuo

Jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu SJ

Jubilejný zborník (ďalší z dielne zostavovateľa Jozefa M. Rydlu) obsahuje pestrú paletu odborných štúdií i umeleckých príspevkov od prominentných autorov, medzi ktorými sú najmä cirkevní hodnostári, historici, teológovia a reprezentanti ďalších vedeckých a kultúrnych oblastí z domova i zo zahraničia.

2013, 15x21cm, tvrdá väzba, 678 s., ISBN 978-80-89348-09-1

Cena: 15,40 €

Karol Sidor: Šesť rokov pri Vatikáne.

Memoáre vyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici v rokoch 1939 – 1945 približujú jeden úsek slovenskej diplomatickej histórie a osvetľujú mnohé dobové udalosti a súvislosti. Ide o prácu vysokej historickej ceny, ktorej čas nijako neubral, ale skôr pridal na hodnote. Osobitne, ak je ich vydanie obohatené o štúdie popredných súčasných historikov k danej problematike a rozsiahlu dokumentografickú prílohu. Kniha má tak predpoklady osloviť odborníkov špecializujúcich sa na danú problematiku, ale aj širšiu verejnosť, keďže je napísaná čítavým žurnalisticko-popisným spôsobom, v ktorom bol autor vynikajúcim majstrom.

2012, 15x21cm, tvrdá väzba, 480 s., obraz. a dokument. príloha, ISBN 978-80-89348-07-7

Cena: 14,96 €

 

Bzovík - Jubilejník k 75. narodeninám veľkodušného človeka Jána Hnilicu, člena slovenského ústavu.

Prichystal Jozef M. Rydlo.

Zborník obsahuje pestrú paletu odborných štúdií i umeleckých príspevkov od prominentných autorov, medzi ktorými sú najmä cirkevní hodnostári, historici, teológovia a reprezentanti ďalších vedeckých a kultúrnych oblastí z domova i z diaspory, okrem iných kardinál Ján Ch. Korec SJ, arcibiskup Ján Babjak SJ, politik Vladimír Palko, bibliograf Jozef M. Rydlo, historik Milan S. Ďurica, či básnici Viliam Turčány, Teofil Klas, Teodor Križka a Michal Chuda.

2011, 15x21cm, tvrdá väzba, 315 s., obrazová príloha, ISBN 978-80-89348-08-4  

 Cena: 9,90 €

Rudolf Dilong (1905-1986). Zborník o živote a diele k básnikovej storočnici.

Zborník obsahuje príspevky z dvoch konferencií, ktoré sa konali na Katolíckej univerzite v Ružomberku (7. – 9. septembra 2005) a v Univerzitnej knižnici v Bratislave (27. októbra 2005). Zostavovateľ ich rozšíril o niekoľko dokumentárnych, spomienkových a faktografických príspevkov, o bibliografiu básnika a ikonografickú prílohu.

Zostavil Jozef M. Rydlo.

2009, 15x21cm, tvrdá väzba, 564 s.+ 96 s. obrazová príloha, ISBN 978-80-89348-04-6 
Cena: 15,40 €

Andrej Žarnov (1903-1982). Zborník o živote a diele univerzitného profesora MUDr. Františka Šubíka. Zostavil Jozef M. Rydlo.

Zborník obsahuje pôvodné materiály, ktoré predstavujú životné osudy a tvorbu významného básnika 20. storočia, ktorý musel utiecť do exilu, aby si zachránil holý život. Čitateľ v knihe nájde pestrú mozaiku príspevkov od prominentných i menej známych slovenských i zahraničných autorov.

2008, 15x21cm, tvrdá väzba, 536 s.+obraz. príloha, ISBN 978-80-89348-00-8
Cena: 13,20 €

Ján Hnilica: Literárne a gramatické dielo Jozefa K. Viktorina.

Monografia predstavuje Jozefa K. Viktorina (1822 – 1874), katolíckeho kňaza, spisovateľa, prekladateľa, filológa a organizátora národných i kultúrnych podujatí, vzácneho a pracovitého rodoľuba, oživovateľa bernolákovsko-štúrovskej literárnej generácie.

2009, 15x21cm, tvrdá väzba, 160 s.+obr. príl., ISBN 978-80-89348-05-3

Cena: 9,46 €

Eva Jankovičová-Joštiaková: Môj život s Lacom. Vo vyhnanstve v Argentíne.

Memoáre približujú dve neznáme kapitoly slovenskej diaspóry. Na jednej strane autorka vykresľuje, ako v rokoch 1945 – 1948 žili v Rakúsku slovenskí utečenci, pričom veľmi zaujímavý je opis aktivít prvého slovenského politického disentu. Na druhej strane je veľmi vzácny opis príchodu, usídľovania a integrácie slovenských emigrantov v Argentíne, o čom v slovenskej literatúre máme len čiastkové práce.

2009, 15x21cm, tvrdá väzba, 192 s.+obrazová príloha, ISBN 978-80-89348-06-0                                        

Cena: 9,46 €

Fidei et Patriae. Jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka.

Zborník je poctou slovenskej historickej a kultúrnej obce Františkovi Vnukovi. Obsahuje príspevky od 60 autorov zoradené v štyroch tematických celkoch: jubilejné básne, blahoželania, odborné štúdie a dokumenty.

Zostavil Jozef M. Rydlo.

2008, 15x21cm, tvrdá väzba, 1008 s.+obraz. príloha, ISBN 978-80-89348-01-5                                                  Cena: 14,19 €

Agostino Visco: Literárne dielo. Slovakistické state slovenského exulanta v Taliansku.

Opera letteraria. Gli scritti di slovachistica dell’esule slovaco in Italia.

Bohatý prierez literárnovednej činnosti Agostina Visca – Slováka, žijúceho v Taliansku - vychádza v dvoch zväzkoch. Prvý zväzok obsahuje články a štúdie publikované v slovenčine a druhý príspevky v taliančine, nemčine a angličtine.

2008, 15x21cm, tvrdá väzba, 400 s. / 448 s., ISBN 978-80-89348-03-9/978-80-89348-02-2.      

Cena: 8,25 € / zväzok (pri kúpe oboch zväzkov zvýhodnená cena 12,65 €)

 

Ďalšie tituly edície vydané vydavateľstvom Post Scriptum nájdete na www.postscriptum.sk

V prípade záujmu sa informujte v kníhkupectvách alebo napíšte e-mail na adresu: info@postscriptum.sk alebo libri.historiae@gmail.com

 
 • Práve vyšlo:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Informácie: libri.historiae@gmail.com

   

   

   

   

   

  Táto kniha ide až na koreň, pretože pravda     oslobodzuje.
   Je napísaná poctivo, so zaujatím a horlivosťou,
   ale aj s vedomím zodpovednosti.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť