Teofil Klas

Z ozvukov krásy. Výber z kultúrnej publicistiky

Z ozvukov obalka006

Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povznášať ju nad nihilizmus všedného dňa. V súbore statí (publikovaných i nepublikovaných) skúseného žurnalistu a redaktora sú zastúpené rozličné žánre, od eseje cez novinársky komentár, literárnu úvahu, spomienkový článok a rozhovor, poetický rozbor až po posudky literárnych diel, či recenzie. Ich usporiadanie do niekoľkých skupín sa podriaďuje vecným súvislostiam, vnútornej previazanosti, postupujúc predovšetkým od všeobecnejších tém k témam špecifickejším, a v závere aj osobnejším, neberúc pritom do úvahy obvyklé hľadisko chronológie.

Časové hľadisko – dobové okolnosti – sú významným atribútom tejto knihy: ak potreba vysloviť sa k aktuálnym kultúrnym témam z kresťanského a národného hľadiska doviedla autora k publikovaniu samizdatovom priestore, nepoznaný pocit slobody, podnietil ho ešte intenzívnejšie vydávať svedectvo o dobe a poukazovať na hodnoty, ktoré boli dlhodobo a programovo potláčané a zanedbávané. Aj z tohto aspektu má kniha potenciál zaujať tých, čo žijú pravej kráse, vnímajú náčrty ušľachtilých pohľadov na svet a na poslanie človečenstva v ňom.

14,8 x 21 cm, 364 strán, tvrdá väzba, obrazová príloha, ISBN 978-80-89567-60-7

 

Teofil Klas (vl. menom Jozef Zavarský, nar. 12. 11. 1940 v Trnave, bývajúci v Bratislave), laureát Ceny Fra Angelica 2005 a laureát Ceny mesta Trnavy za rok 2015 za celoživotné dielo, vydal okrem zhruba 200 básnických bibliofilských samizdatov z počítačovej tlačiarne knižne tieto básnické diela:

 

• sonetový veniec Najbližšej k Taju,  1993,

• vianočný cyklus veršov Z noci sa kráča do svetla, 1995,

• pôstny cyklus veršov Pôstne akordy, 1996,

• sonety Putovanie do Loreta, 1999,

• poému-triptych k dvetisícročnému jubileu kresťanstva Hlas kňaza Gorazda, 1999,

• básnickú prvotinu Zaklínadlo, 2001,

• verše z rokov 1967 – 1993 Z polosna krásna, 2002,

• tercínový veniec Premeny do svetla, 2003,

• cyklus z roku 1998 Psie paraboly, 2008,

• verše z rokov 1994 – 1995 Raz prešlo radlom, 2010,

• eucharistickú poému Grálová sonáta, 2010, 2013,

• výber veršov z rokov 2005 – 2006 Rampy sú ešte v žiare, 2010,

• výber veršov z rokov 2006 – 2007 V nákončí leta, 2011,

• výber veršov z rokov 2007 – 2008 Pokoj nevädze, 2012,

• tetraptych zbierok básní Večná modulácia, 2013,

• výber veršov z rokov 2008 ­­‒ 2009 Na zrejúcej nive, 2013,

• verše z rokov 2009 ‒ 2010 Kozmické ticho, 2014

• verše z roku 2010 Snopy do krížov, 2015,

 

okrem toho v elektronickej podobe

• verše z rokov 2010 – 2011 S vánkom do čela, 2016,

 

ďalej básnické preklady

 

• Friedrich von Schiller: Pieseň o zvone, 1996,

• Pavol Strauss: Slová z noci, 2001,

• Pavol Strauss: Nemecké básne (spoluprekladateľ), 2012,

 

a preklad románu

 

• E. T. A. Hoffmann: Diablove elixíry, 2014.

zavrieť

Z  OZVUKOV KRÁSY. Výber z kultúrnej publicistiky. (Skladba na spôsob zbierky básní)

 

OBSAH

 

            Povedzme, programovo

 

Na anjelských krídlach

 

            Esej o kráse a rytierstve ducha

            Ak človek bude kráčať s Bohom

            Pierre Teilhard de Chardin a jeho vesmír

            Strom človečenskej práce

            Evanjeliové frazémy

            Básnická múdrosť

            Slovensko a duchovná poézia

            Ararat je len jeden

            Spolupatróni za jedným stolom

            Každá piaď zeme posvätná

            Solúnski bratia Fóciovými vyslancami?

            Sedempočetníci (!)

            Prihováranie sa za hymnus

            Prebásňovanie pôvodne latinských textov v JKS

            S lýrou už v nebi

            Reflexie nad silnými veršami

            Slovenská poézia na prelome tisícročí

 

Zurčiaca riava

 

            Čím nás v kultúrnej oblasti potešil metodovský rok

            Ešte ku kultúrnej žatve metodovského roka

            Pri prameňoch našej vedy

            Univerzita a jej Trnava

            Zanedbateľná epizóda?

            Výročie UNESCO? Niekedy Poťomkinova dedina

            Zázrak literárneho oživotvorenia

            Sny a nádeje ‒ Milkinove a editorove

            Nezabúda duša na svojho básnika?

            Poetický ohňostroj

            Briliant s kozmickou dimenziou

            O spisovateľskom členstve Janka Silana

            Jedinečný monument

            S igricom pri hodokvase v básni

 

Keď rezonujú struny

 

            Básnické svedectvo o konverzii

            Poctivý prorok básnik

            Nad olivovské oblaky

            Očarený pútnik

            Poeta portrétista katolíckej moderny

            Nulla dies sine linea

            „Neobzrie sa, nespomenie...“?

            Poeta kontinuity, kontinuita poézie

            S posvätnou úctou listujem

            Klárus v mojej spomienke

            Čo verš, to skvost Hľadania a Nachádzania

            Vďačne sa k nemu hlásim

            V sieni slávy velikánov slovenského národa

            V rezonancii s vyznávačom domova

            Rozlúčka s rytierom okrúhleho stola

            „A odhodíš aj slová zrebné“

            Vďaka za „novoročenku“

            Keď život je básňou

 

Z čujného prostredia

 

            Nový vdych. Orlí vzlet

            Kontinuita v reprezentácii Poézie

            Schytávať do veršov motýle krásy

            Vyhmatať spoza závesu

            Čiahanie po výškach ticha

            Báseň, svet sám osebe

            Poézia s koňmi v záprahu

            Integrálna kontroverznosť

            V letnej krajine života

            Autobiografická poetická výpoveď

            Poézia motýľ

            Zo všetkého vyrastá čas básne

            Cestovný (ne)poriadok

            Vrstvenie po rokoch

 

Otcove okuliare

 

            Ochotný znova a znova začínať

            Neodbytné otázky

            Nelúčime sa, pán Gutenberg...

            Konečne na krídlach

            Pozvanie na roľu

            Veľkosť človeka je v spravodlivom snívaní

            Dialóg na mediálnej vlne

            Poéziu načim počúvať

            Inšpirácia i kľúč v Eucharistii

            Cez prizmu mariánskej úcty

            Otcove okuliare

            Gén životného postoja

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť