Ján Litecký Šveda

PravDADA

PravDADA obalka002

Ďalšia kniha spisovateľa a hudobníka, priekopníka blues na Slovensku, prináša súbor politicko-historických esejí, ale aj menších glos s „dnešnými“ témami ako sú napríklad: multikulturalizmus, bratislavské sochy, 14. marec, či vládcovia Slovenska po „nežnej“ inscenácii. Uhol pohľadu je podobne ako v predchádzajúcej knihe Labyrint – hlavou o múr (2003) konzervatívny, to znamená slovenský a kresťanský. Napriek zložitým témam sa autor snaží písať odľahčeným a často ironickým jazykom, aby nás súčasný marazmus už načisto neubil. Časť textov bola uverejnená v rôznych časopisoch, niektoré boli rozosielané internetom ako samizdaty. Rovnako ako vo svojom blues je autor načisto úprimný.

15 x 21 cm, 264 strán, brož., 2015, ISBN 978-80-89567-50-8
Vyšlo v spolupráci s Politickými väzňami ‒ Zväzom protikomunistického odboja.

CENA : 7.81 EUR

 

Ján Litecký Šveda

Narodil sa 14. XII. 1948 v Prešove. Vyštudovaný elektroinžinier, pretože odmietal študovať na humanitných vedách kvôli marxistickej dogmatike. Pred dôchodkom sa živil ako projektant oznamovacích zariadení a elektropožiarnej signalizácie. Je priekopník blues na Slovensku, spevák, gitarista, textár, skladateľ, samostatne vydal štyri albumy: Blues polnočného zrkadla (Pavian Rec. 1994), Žatva na gauči (Monti Rec. 1999), Víťazný traktor (Pavian Rec. 2004) a Billboard má krátke nohy (Pavian Rec. 2010). Od založenia v roku 1993 je prezident Slovenskej bluesovej spoločnosti. Blues propaguje aj publicisticky, v roku 2003 mu v Hudobnom centre vyšla kniha Blues na Slovensku, v roku 2005 vychádza druhé, doplnené vydanie knihy v angličtine, Blues in Slovakia.

V roku 2003 vydal knihu svojich článkov Labyrint ‒ Hlavou o múr, kde je väčšina jeho uverejnených (aj neuverejnených) politických statí z rokov 1988 ‒ 2003. V roku 2007 vlastným nákladom vydal politicko-historické eseje Oko uragánu. Jeho príspevky sú aj v zborníkoch PanSÚ Slováci a ich národné bytie v Európe (Čechoslovakizácia) (2011), Slováci a ich národné bytie v Európe (snahy o asimiláciu slovenského národa) (2012) a v zborníku PV ZPKO Politickí väzni v XX. storočí (2015).

Sporadicky uverejňuje aj básne, prvé už v prednovembrových samizdatoch, taktiež preklady niektorých Nietzscheho fragmentov z jeho Nachgelassene Fragmente. V roku 2006 vydáva zbierku ironických definícií a nekorektných aforizmov Gordion, alebo ako rozuzliť niektoré slová tancom vo vydavateľstve CCW Bratislava. V roku 2013 tam vydáva aj druhý diel s názvom Gordion II, alebo vreckový meč na zauzlené slová. V Matici slovenskej vychádza v roku 2013 jeho zbierka básní Labrys s ilustráciami Andreja Rudavského.

V súčasnosti je predsedom organizácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť