Miroslav Lechan

Súcit je niekto

Scit003

Básnický debut autora, ktorý ako výtvarník a ilustrátor vstupuje dnes aj na pole poézie. Výber námetov jeho krátkych básní je originálny, mravný zámer priamy a grafika textov svojská (voľný verš bez iniciál a gramatického členenia viet), pričom obsahu primeraný je aj citlivý súhrnný názov. Východiskom každej Lechanovej básne je udalosť, mikroskopický príbeh zo života dnešných ľudí. Každá udalosť, momentka, drobná udalosť napĺňajúca našu každodennosť nemusí byť pre jednotlivca vždy dôležitá, no pre básnikov lyrický zámer a cez jeho videnie môže byť aj podstatná. 

10,5 x 15 cm, 60 strán, mäkká väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-89567-59-1

 

Miroslav Lechan, nar. 1979, žije a tvorí v Martine.

 

zavrieť

Prečítal som si básne Mira Lechana, a tu je moja smutná anekdota:

Je len jeden spôsob, ako byť dobrý.

Byť dobrý.

Milý Miro,

máš všetky predpoklady byť dobrým básnikom. Tak ním buď.

Tomáš Janovic

 

 

 Miroslavove básne dávajú čitateľovi možnosť cítiť výnimočné obrazy zachytávajúce pravdivú jednoduchosť sveta a priestoru okolo neho, ale i v ňom samotnom. Tento talentovaný autor akoby zastavil čas a vytrhol z neho tie najkrajšie okamihy, ktoré keď sa dotknú čitateľovho vnútra, budú v ňom dýchať veľmi dlho a stanú sa pre neho oslobodzujúcimi.

Ivet Kloptová

zavrieť

AKÝ MÁ ZMYSEL ŽE PÍŠEM POÉZIU


to ti nepoviem

ale

keby sa raz dostala do rúk

jediného človeka

ktorý sa zachveje

dobre

 

NIEŽEBY

 

Boh nebol prítomný

v našom kostole

ale dnes

prišiel v tele

stál vzadu

mal takmer tri roky

volal sa Grétka

a spieval falošne

 

 

TAK UŽ ZASE

 

aj dnes

nevieš kto si

 

a prečo

vychádzaš do veterných ulíc

 

s túžbou

po tak prehnane silnom objatí

 

že by bolelo viac

 

ako čokoľvek iné

 

Z doslovu Blažeja Beláka:

Básnik veľmi úsporne nastoľuje problémy, rovnako úsporne ich reflektuje osobným poznaním a poznanie završuje zovšeobecňujúcim, zväčša prekvapujúcim záverom. Vyhýba sa zbytočným opisom aj konvenčným obrazom, a ak použije frazeológiu, rozhodne ju inovuje, lebo vie, čo treba povedať a ako to povedať. Nesporne mu pritom pomáha skúsenosť s maľbou a dizajnom, keďže významnou súčasťou jeho zobrazovania je jednoduchosť spracovania motívov, ich farebné podanie, zdôraznenie mravnej pozície aktérov (účastníkov deja a najmä lyrického hrdinu, ktorý býva zároveň aj lyrickou obeťou deja), mravné svetlo udalosti a jej mravný tieň. Básne sú chlapčensky čisté, pritom mužsky zodpovedné, múdre.

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť