Teofil Klas

Grálová sonáta. Eucharistická poéma

Gralova obalka002

Poéma inšpirovaná eucharistickým tajomstvom sláveným v Cirkvi po všetky časy na celom svete ponúka čitateľovi hlboký básnicko-filozofický pohľad na svet a na človeka cez prizmu Boha darúvajúceho sa v kúsku chleba. Autor vo svojich obrazoch vychádza z reflexie biblického podania i neskorších kresťanských legiend. Dielo, po formálnej stránke inšpirované štruktúrami hudobného umenia, je komponované v klasických formách sestíny a kancóny, a to tak, že autor  medzi štyri „sonátové“ sestíny vložil po sedem kancón ako „spevov“, čo je v našej súčasnej poézii iste udivujúce. Jazyk opusu charakterizuje veršová virtuozita a prebohatý slovník, povýšený nejedným priezračným nenásilným novotvarom. Knihu ilustroval Stano Dusík, renomovaný a medzinárodne uznávaný výtvarník a ilustrátor žijúci vo Florencii.

15,5 x 20 cm, 64 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-80-89567-16-4

 

Teofil Klas (vl. menom Jozef Zavarský, * 1940 v Trnave, bývajúci v Bratislave), pôsobil v rokoch 1958 ‒ 1999 ako novinár, medziiným v rokoch 1990 ‒ 1993 ako redaktor a šéfredaktor Katolíckych novín. V rokoch 2003 ‒ 2007 bol tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov, teraz je členom Predstavenstva SSS. Je nositeľom Ceny Fra Angelica (2005). Vydal okrem zhruba 160 básnických bibliofilských samizdatov z počítačovej tlačiarne knižne tieto básnické zbierky:

• sonetový veniec Najbližšej k Taju, 1993,

• vianočný cyklus veršov Z noci sa kráča do svetla, 1995,

• pôstny cyklus veršov Pôstne akordy, 1996,

• sonety Putovanie do Loreta, 1999,

• poému-triptych k dvetisícročnému jubileu kresťanstva Hlas kňaza Gorazda, 1999,

• básnickú prvotinu Zaklínadlo, 2001,

• verše z rokov 1967 – 1993 Z polosna krásna, 2002,

• tercínový veniec Premeny do svetla, 2003,

• cyklus z roku 1998 Psie paraboly, 2008,

• verše z rokov 1994 – 1995 Raz prešlo radlom, 2010,

• eucharistickú poému Grálová sonáta, 2010, 2013,

• výber veršov z rokov 2005 – 2006 Rampy sú ešte v žiare, 2010,

• výber veršov z rokov 2006 – 2007 V nákončí leta, 2011,

• výber veršov z rokov 2007 – 2008 Pokoj nevädze, 2012,

• tetraptych zbierok básní z rokov 1997 ­‒ 2005 Večná modulácia, 2013,

 a tieto básnické preklady:

• Friedrich von Schiller: Pieseň o zvone, 1996,

• Pavol Strauss: Slová z noci, 2001,

• Pavol Strauss: Nemecké básne, 2012 (spoluprekladateľ).

 

Stano Dusík (*1946, Boleráz), maliar, grafik, ilustrátor a spisovateľ, žije a tvorí vo Florencii. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Vincenta Hložníka. V roku 1982 emigroval do Talianska. Pôsobil ako profesor na Akadémii v Cividale a v Scola di Restauro vo Florencii.

Výtvarné diela S. Dusíka sa nachádzajú v galéri­ách a súkromných zbierkach v mnohých krajinách sveta, napríklad v Centre Georgea Pompidoua a v Louvri v Paríži. V maliarskej tvorbe sa zameriava na  komornú a monu­mentálnu maľbu, ktorá je prevažne sakrálneho charakteru. V oblasti grafickej tvorby pracuje takmer všetkými technikami, pričom prevažujú hĺbkotlačové techniky ako suchá ihla, lept, akvatinta, mezotinta a iné. Svojimi ilustráciami vyzdobil viac ako dvesto kníh rôznych žánrov.

Z množstva jeho samostatných výstav uvedieme aspoň tú najvýznamnejšiu, ktorú v jubilejnom roku 2000 organizovali mesto Rím a Vatikán v Museo del Risorgimento.

Získal množstvo významných ocenení, napríklad: Zlatú medailu CARLO MAGNO, Florencia1985; prvú cenu Ex aequo GlORGO VASARI, Miláno 1989; prvú cenu na Medzinárodnej súťaži exlibrisov Giubileo 2000, Pescara 2000; Cenu Ľudovíta Fullu, Bratislava 2002; Zlatý florentský dukát Fiorino d'Oro, Florencia 2005, či ocenenie Fra Angelico, Bratislava 2009.

Medzi závažnejšie diela z jeho literárnej tvorby patria knihy Boleráz Boleráz a Jediné plátno Pravého Majstra, za ktorú mu bolo udelených viacero medzinárodných ocenení. Ako jediný umelec pracuje vo vedeckom tíme pre výskum Turínskeho plátna.

zavrieť

Áno, je to sonáta! Je to vlnenie „hmlistojavného tajomstva“, prinášajúce už unavenej duši vzlet práve v dôležitom čase, „keď myseľ kvári zmysel sveta“ a ktoré opäť oživuje základnú pravdu o človeku umárajúcom sa túžbou preskúmať a fyzikálne pochopiť veci medzi nebom a zemou, ktoré sa však jeho osvietenskému rozumu a ním stano­venému trojrozmernému svetu vysmievajú: presahujú všetky vzorce, všetky výpočty a napo­vedajú nám, že nemožno ignorovať štvrtý rozmer − duchovný. Všetky tajomstvá, napríklad zázračného „lámania chleba, chleba života“ netreba vysloviť, ale precítiť.

Eva Fordinálová

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť