EMÍLIA HRABOVEC ‒ GIULLANO BRUGNOTTO ‒ PETER JURČAGA (zost.)

Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965

Umlan Cirkev004

Súbor štúdií medzinárodného autorského zoskupenia historikov sa zaoberá situáciou Katolíckej cirkvi v krajinách stredovýchodnej Európy počas dvadsiatich rokov počínajúc bezprostredne povojnovým obdobím, ktoré bolo už poznačené silným vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním Cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej Cirkvi, až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná politika. Kniha vychádza zo širokej porovnávacej a interdisciplinárnej perspektívy, spájajúcej historicko-diplomatický a historicko-teologický pohľad, a predstavuje konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy, ako aj metódy a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky. Významným aspektom skúmaného obdobia sú svedectvá o prenasledovaní a mučeníctve, ktoré tu ilustrujú napríklad prípady J. Mindszentyho, S. Wyszynského či J. Vojtaššáka. 

Knihu v dvojjazyčnom taliansko-slovenskom prevedení - Chiesa del Silenzio e Diplomazia Pontificia 1945-1965 - vydáva Libreria Editrice Vaticana v edičnom rade Pápežského výboru pre historické vedy Atti e Documenti 49 s podporou Fakulty kánonického práva sv. Pia X v Benátkach a Spišskej diecézy. Na realizácii spolupracovalo vydavateľstvo Post Scriptum.        

17,5 x 24,5 cm, 440 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-88-266-0140-3

Na tento titul môžete získať zľavu 20 %, ak si súčasne objednáte knihu Ján Vojtaššák - Biskup v dejinách 20. storočia alebo iné knihy z našej ponuky v hodnote nad 15 eur.

CENA : 25.00 EUR

 

Zostavovatelia:

 

Emília Hrabovec

Historička, riadna profesorka na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2005 členka Pápežského výboru pre historické vedy. Špecializuje sa na politické a cirkevné dejiny stredovýchodnej Európy a dejiny diplomacie Svätej stolice v 20. storočí.

 

Giuliano Brugnotto

Je dekanom Fakulty Kánonického práva sv. Pia X v Benátkach. Prednáša históriu fontov a dejiny inštitúcií kanonického práva. Je zodpovedným redaktorom časopisu Ephemerides Iuris Canonici.

 

Peter Jurčaga

Kňaz Spišskej diecézy. Získal doktorát z kánonického práva na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach. Špecializuje sa procesy kanonizácie. Je postulátorom v Kauze beatifikácie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

zavrieť

Obsah

 

Predhovory

(Bernard Ardura, Jozef Tomko, Francesco Moraglia, Štefan Sečka)

 

Úvod                                           

Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia: problémy a perspektívy výskumu (Emília Hrabovec)

 

Miroslaw Lenart

Cirkev na „znovuzískaných územiach“ Poľska a prípad „vlasteneckých kňazov“

 

Stanislaw Wilk

Katolícka Cirkev v Poľsku a Svätá Stolica v rokoch 1948-1965

 

Emília Hrabovec

Svätá Stolica a Československo 1945-1965

 

Róbert Letz

Prenasledovanie Cirkvi na Slovensku a monsterproces proti trom slovenským biskupom

 

András FejÉrdy

Príbeh jedného neúspešného plánu: tajná katolícka hierarchia v Maďarsku

 

Roberto Scagno

Prenasledovanie gréckokatolíckej Cirkvi a rímskokatolíckej Cirkvi v Rumunsku (1948-1950) a Svätá Stolica

 

Johan Ickx

Východná politika Pia XII. Modus Vivendi navrhnutý v Moskve 1946-1947.

Prípad pátra Alexandra Töhötöma Nagya S.J.

 

Zdislaw Jozef Kijas

Kresťanský koncept mučeníctva a mučeníci komunistického režimu

 

Adam Somorjai

Mučeníctvo a svätosť v prípade Kardinála Mindszentyho

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť