Národná spomienka na 80. výročie smrti Andreja Hlinku

Spomienka 80AH obalka

Publikácia zaznamenáva priebeh podujatí, ktoré sa uskutočnili v auguste 2018 pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku v Bratislave a Ružomberku. Textovú časť tvoria vybrané príhovory, ktoré predniesli historici a zástupcovia verejných inštitúcií: Beata Katrebová Blehová a Igor Čombor v Bratislave – Ružinove,  Anton Hrnko a Emília Hrabovcová v Národnej rade Slovenskej republiky, kardinál Jozef Tomko, Patrik Habo v Ružomberku a Martin Lacko v Černovej. Podrobnosti programu a atmosféru na jednotlivých miestach ilustruje bohatá fotodokumentácia.

Záujemca má takto k dispozícii informačne bohatú kroniku súboru podujatí , ktorými si organizátori a početní účastníci pripomenuli jedinečnú osobnosť Otca slovenského národa a vzdali mu zaslúženú poctu.

14,5 x 21 cm, 48 strán, farebné obrázky, brož., ISBN 978-80-89567-89-8
Vydanie podporilo občianske združenie Černovský chotár.

 

Andrej Hlinka (27. 9. 1864 Černová ‒ 16. 8. 1938 Ružomberok)

Katolícky kňaz, ktorý svojou činnosťou zasiahol do mnohých oblastí spoločenského života s cieľom zlepšiť životné podmienky obyčajných ľudí a pozdvihnúť ich po duchovnej, sociálnej, vzdelanostnej a kultúrnej stránke. Ako politik zasvätil svoj život snahe, aby slovenský národ mal dôstojné postavenie uprostred národov Európy. Má podstatnú zásluhu na konštituovaní slovenského národa ako moderného politického národa, ktorý si vydobyl zvrchované postavenie a vlastnú štátnosť.

zavrieť

Priebeh Národnej spomienky

Program začal vo štvrtok 16. augusta 2018 v Bratislave ‒ Ružinove pietnou spomienkou pri Pamätníku Andreja Hlinku. V Dome kultúry Ružinov nasledovala Projekcia divadelnej hry Antona Laučeka „Andrej ‒ školské roky“ v podaní Divadelného ochotníckeho súboru Máj z Černovej a udeľovanie ocenenia mesta Ružomberok ‒ Ceny Andreja Hlinku.

Vo večerných hodinách sa pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka konalo slávnostné zhromaždenie v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Pred vchodom do budovy bola sprístupnená výstava na prenosných paneloch „Život a dielo Andreja Hlinku“.

V    piatok 17. augusta 2018 program pokračoval v Ružomberku slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole, ktorej hlavným celebrantom bol kardinál Jozef Tomko. Nasledoval pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Andreja Hlinku.

Program vyvrcholil moderovanou pódiovou diskusiou s historikmi Emíliou Hrabovcovou, Ivanom Mrvom a Martinom Lackom v kinosále Kultúrneho domu Andreja Hlinku, ktorá priblížila život, dielo a odkaz Andreja Hlinku ‒ Otca národa.

V sobotu 18. augusta 2018 sa program uzavrel v Černovej svätou omšou a pietnou spomienkou pri pamätníku Černovských martýrov.

Spomienkové podujatia pripravilo mesto Ružomberok v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky, Mestskou časťou Bratislava ‒ Ružinov, Spoločnosťou Andreja Hlinku a Občianskym výborom MsČ Ružomberok ‒ Černová .

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť