Emília Hrabovec (zost.)

Jozef Tiso - kňaz a prezident

JT obalka2

Knižka obsahuje príspevky z rovnomenného vedeckého seminára v Nitre, venovaného jednej z kľúčových osobností nielen slovenských dejín 20. storočia, ale v istom zmysle aj jednej z kľúčových osobností historického povedomia slovenského národa vôbec. Útla knižka nemôže a nechce ponúknuť vyčerpávajúcu analýzu takej zásadnej témy, akou je historický zástoj Jozefa Tisu v slovenských dejinách, ale je príspevkom do diskusie predovšetkým o jednej osobitnej dimenzii Tisovej osobnosti ‒ o Tisovom kňazstve. Toto ťažisko vyplýva nielen zo špecifickej kompetencie väčšiny autorov – cirkevných historikov, ale predovšetkým z objektívnej skutočnosti, že kňazstvo bolo nosným pilierom Tisovej identity, bez ktorého Tisovo konanie ťažko možno pochopiť. Z kňazstva čerpal Tiso aj orientačné zásady pre mravné konanie vo všetkých okolnostiach historického ľudského časopriestoru, a teda aj na riešenie sociálnych a politických otázok. Bolo to v duchu katolíckej sociálnej náuky, ale aj v logike slovenských dejín, charakterizovaných úzkou spätosťou kresťanskej a národnej identity slovenského národa. Tak Tisu napokon vnímali aj tí, ktorí ho na sklonku života súdili a odsúdili. Súdili a odsúdili ho predovšetkým ako kňaza a prezidenta, teda stelesnenie kresťanského zakorenenia národa a jeho túžby po vlastnom štáte, ktoré mali byť kriminalizované a navždy pochované. 

16 x 23,5 cm, 216 strán, ISBN 978-80-89567-75-1 (Pri objednávke dvoch a viac kusov je cena 12,76 €/ks.)

CENA : 15.18 EUR

 

Obsah

 

Emília Hrabovec: Niekoľko slov na úvod

Milan S. Ďurica: Tisova náuka o slovenskom národe a štáte

Pavol Zahatlan: Tisova náuka o národe a štáte

Viliam Judák: Jozef Tiso, kňaz, spolupracovník biskupa Karola Kmeťka

Emília Hrabovec: Jozef Tiso a Svätá stolica

Gabriel Brendza: Jozef Tiso a biskup Andrej Škrábik

Michal Malatinský: Proces s Jozefom Tisom v kontexte retribúcie na Slovensku

Martin Lacko: Dr. Jozef Tiso v pamäti národa. (Náčrt problematiky) 

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť