Róbert Letz - Peter Jurčaga (zost.)

Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia

VOJTASAK2

Zborník z vedeckej konferencie konanej v novembri 2017 obsahuje 19 štúdií, ktoré prinášajú výsledky najnovšieho historického výskumu k rôznym aspektom života J. Vojtaššáka: rodinné zázemie, príchod do biskupskej služby, pastoračné aktivity, zástoj pri budovaní školstva a cirkevných inštitúcií, poľská problematika, vzťah k židovskému obyvateľstvu, vzťahy so Svätou stolicou a so slovenským exilom, postoj k totalitným ideológiám a režimom a ich postoj k nemu. Osobitný prínos majú príspevky dokumentujúce jeho perzekúciu v povojnovom Československu, predovšetkým politický proces a dlhoročné väznenie komunistickým režimom. Jednotlivé state vychádzajú z primárneho archívneho výskumu a prinášajú mnoho nových, doteraz neznámych poznatkov.

Do rozsiahlej prílohy zostavovatelia zaradili viaceré kľúčové dokumenty a bohatý fotografický materiál. Zaujímavosťou je dôverná správa o posledných dňoch života J. Vojtaššáka v internácii v Senohraboch pri Prahe, ktorej autorom je autentický svedok, český kňaz František Ludvík,

Zámerom všetkých zainteresovaných bolo dosiahnuť, aby sa postava biskupa J. Vojtaššáka vnímala vo väčšej komplexnosti a v reálnom svetle. Popri novootvorených témach práve realizmus pohľadu na túto osobnosť je vkladom, ktorým účastníci konferencie prispievajú do celkového diskurzu o  J. Vojtaššákovi v nádeji, že skutočný dialóg je možný aj pri rozličných interpretačných východiskách.

16,5 x 23,5 cm, 462 strán, tvrdá väzba, Summary, Menný register, Obrazová príloha, ISBN 978-80-89567-86-7

CENA : 16.50 EUR

 

Obsah

 

Úvod                                                                                                                        

Príhovory na úvod konferencie                                                                               

 

Zo Zákamenného na Spišskú Kapitulu     

Rodinné prostredie a rodinné väzby Jána Vojtaššáka

Ľuboslav Hromják                                                                                                      

 

Konsekrácia troch slovenských biskupov v Nitre v roku 1921

Viliam Judák                                                                                                              

 

Diecéza, školstvo, charita

Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtaššáka

Ľubomír Pekarčík                                                                                                       

 

Biskup Ján Vojtaššák a cirkevná vzbura v Liptovskej Osade

Peter Olexák                                                                                                               

 

J. E. Mons. Ján Vojtaššák a jeho prínos pri budovaní vzdelávacích inštitúcií

v Spišskej diecéze

Amantius Akimjak                                                                                                     

 

Ján Vojtaššák ako zakladateľská osobnosť Ústrednej charity na Slovensku

Zuzana Budayová                                                                                                       

 

Poľská otázka

Ján Vojtaššák a jeho postoj k zmenám štátnych hraníc medzi Česko-Slovenskom,

Slovenskom a Poľskom v rokoch 1920 – 1945

Martin Garek                                                                                                             

 

Vzťah Jána Vojtaššáka k Slovákom v Poľsku

Milica Majeriková-Molitoris                                                                                        

 

Ján Vojtaššák a kauza poľských kňazov z krakovskej arcidiecézy

v rokoch 1939 – 1941

Pavol Matula                                                                                                             

 

Vzťah k Židom

Spišské biskupstvo a Baldovské kúpele

Ivan Chalupecký                                                                                                         

 

Vzťah biskupa Jána Vojtaššáka k židovskej komunite

Prezidentské výnimky a výnimky ku krstom

Vladimír Olejník                                                                                                        

 

Biskup Ján Vojtaššák očam i Svätej Sto lice

a slovenského exilu

Biskup Ján Vojtaššák a Svätá stolica

Emília Hrabovec                                                                                                         

 

Biskup Ján Vojtaššák a slovenská politická a cirkevná emigrácia

v rokoch 1945 – 1965

Beata Katrebová Blehová                                                                                  

 

Biskup Ján Vojtaššák a nástup komunizmu

Vzťah Jána Vojtaššáka k totalitným ideológiám komunizmu,

fašizmu a nacizmu

Róbert Letz                                                                                                                

 

Postoj Jána Vojtaššáka k ľudovodemokratickému režimu 1945 – 1948

Ivan A. Petranský                                                                                                      

 

Pokus o odvolání biskupa Jána Vojtaššáka v době třetí československé republiky

Michal Pehr                                                                                                               

 

Príprava retribučného procesu s Jánom Vojtaššákom a členmi Štátnej rady

v rokoch 1945 ‒ 1948

Ondrej Podolec                                                                                               

 

Trestná kauza proti biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a rehabilitačné konanie

v tejto veci

Ján Štefanica                                                                                                              

 

Biskup Ján Vojtaššák ‒ väzeň a mučeník

Biskup Ján Vojtaššák ako väzeň

(1945, 1950 – 1956, 1958 – 1963)

František Dlugoš                                                                                                        

 

Neznáme svedectvo o poslednej fáze života biskupa Jána Vojtaššáka

Jozef Krištof

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť