Željko Holjevac – Martin Homza – Martin Vašš (eds.)

Croatia and Slovakia Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day)

HR 2obalka002

Kniha je druhým zväzkom spoločného projektu Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Filozofickej fakulty Záhrebskej univerzity a prináša príspevky z rovnomennej  medzinárodnej konferencie  uskutočnenej v júni 2014 v Záhrebe. Tématické okruhy štúdií rozčlenené chronologicky zahŕňajú obdobia od národného obrodenia po vývin počas druhej svetovej vojny. Osobitne sú vyčlenené otázky lingvistických a eko-historických aspektov a paralel súčasného vývoja a menšín.

Vydavateľstvo Post Scriptum je poverené distribúciou obmedzeného množstva výtlačkov na Slovensku (rovnako ako v prípade prvého zväzku).

Zagreb – Bratislava 2017, 21 x 30 cm, 294 strán, tvrdá väzba, ISBN 978-953-175-605-1

CENA : 35.20 EUR

 

OBSAH

 

Opening Speeches: Damir Boras, Juraj Priputen, Vesna Vlahovič-Štetič,

Zeljko Holjevac, Martin Homza, Martin Vašš

 

The National Revival Movements 

Vlasta Švoger: On Connections between Croatian and Slovak Intellectuals in the National Revival Period

Peter Podolan: Croatian Elements in the Life and Work of Ján Kollár

 

The Second Half of the Nineteenth Century

Miriam Viršinská: Jozef Miloslav Hurban and his Contacts with Croats

Zoran Grijak: The Resistance of Juraj Haulik, Archbishop of Zagreb, to Requests of the Croatian and Slavonian County Assemblies to Introduce the Old Church Slavic Liturgy into the Roman Catholic Service on the Territory of the Triune Kingdom in 1863/1864

Željko Holjevac: Reports by the Croatian Press Regarding Slovaks in the Period of Dualism: Some Examples

 

The Beginning of the Twentieth Century  

Marina Perič Kaselj: "If l Hadn't Been a Slovak, I Would Have Been a Croat; This Is a Small Nation, but Great and Famous": The Role of the Slovak Author and Doctor Matej Bencúr (Martin Kukučín) in the Formation of the Croatian Emigrant Community in Punta Arenas (Chile)

Branko Ostajmer: Janko (Ivan Krstitelj) Tombor in the Light of Necrologies

 

The Interwar Period  

Roman Holec: Ideology and the Practice of Agrarianism in the Mirror of the Slovak-Croatian Relationship

Pavol Matula: The Reaction of the Slovak Press to the Assassination of the Croatian Representatives in the Yugoslav Parliament in 1928

Lukáš Krajčír: Adam Vereš and Slovak Protestants in Ilok as Seen by the Czechoslovak State Authorities

Marek Šmíd: Croatia on the Eve of World War II as Seen by Czechoslovak Envoys to Belgrade

Milan Sovilj: Yugoslav-Slovak Relations 1939-1941, with Particular Emphasis on Croatia

Vlatka Dugački: The Slovak Republic and the Banovina of Croatia from the Point of View of the Slovak Minority

 

World War II

Jan Rychlík: Croatia and Slovakia during the Second World War

Peter Mičko: Foreign-Trade Relations between the Slovak Republic (1939-1945) and the Independent State of Croatia

Martin Jarinkovič: Contacts between the Hlinka Youth and the Ustasha Youth in the Years 1941-1945

Peter Macho: Friendship of Weapons and Brotherhood of Spirit: Cultural, Historical and Symbolic Dimensions of Slavko Kvaternik's Official Visit to Slovakia in 1942

Tatiana Hutyrová - Eva Škorvánková: Josip Andrič and his Views on Slovak Politics in the Period of the Slovak State (1939-1945)

Martin Vašš: Slovak-Croatian Cultural Relations from 1939 to 1944

Zrinka Kovačevič: Croatian-Slovak Cultural Relations during World War II and their Reception in the Croatian Press

Danijel Vojak: A Comparative Study on the Sufferings of the Roma People in the Independent State of Croatia and the Slovak Republic during World War II

 

Linguistic and Eco-Historical Aspects 

Martina Grčevič: From the History of the Adjective československý / česko-slovenský

Ivana Čagalj: "Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika" compared with "Tézy o slovenčine"

Alica Kulihová: Ivo Andrič and Miroslav Krleža in the Hands of Slovak Interpreters (Translatory Concept, Questions of Micro- and Macro-Stylistics)

Hrvoje Petrič: On the Protection of Nature and the Beginnings of the Environmental Movement in Croatia (with Some Reference to Slovakia) until the 1990s: Selected Examples

 

Contemporary Parallels and Minorities  

Svetozár Krno - Marcela Slobodníkova: Comparative Retrospection of Selected Aspects of the Development of the Slovak and Croatian Party Systems from 1989 to the Present

Koraljka Kuzman Slogar: Key Factors in the Preservation of the Identity of Croats in Slovakia: Past and Present

Marina Perič Kaselj - Filip Škiljan: The Ethnic Identity of Slovaks in Osijek-Baranja County: An Example of the Slovak Ethnic Group Community in Našice and its Surroundings  

zavrieť

 
 
 • UPOZORNENIE:

   

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Pavol Gašparovič Hlbina
  a slovenská katolícka moderna

   

 • Upozornenie:

  Prosíme objednávky zasielať e-mailom: info@postscriptum.sk, nakoľko objednávkový formulár je dočasne nefunkčný.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

   

   

Zavrieť