Homza, Martin - Lukačka, Ján - Budak, Neven (eds.)

Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780)

HR zbornik001

Kniha obsahuje 50 vedeckých štúdií z medzinárodnej konferencie Slovensko a Chorvátsko : Historické paralely a vzťahy (do roku 1780) - Slovakia and Croatia : Historical Connertions and Parallels (until 1780), ktorá sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí SR v dňoch 20. – 25. júna 2011. Projekt vznikol na základe spolupráce katedier histórie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Filozofickej fakulty Záhrebskej univerzity. Konferencia, prvá svojho druhu, sa stala významnou platformou účastníkov z 9 krajín pre výmenu poznatkov v kontexte spoločnej uhorskej minulosti. Spracované témy zahŕňajú široký okruh od základných otázok stredoeurópskej historiografie, cez otázku etnogenézy Slovákov a Chorvátov, až po charakter Uhorskej štátnosti. Editormi diela sú profesori katedier histórie Neven Budak a Martin Homza, pričom knižný výstup projektu predpokladá ďalší medzinárodný dosah, nakoľko štúdie sú publikované v angličtine, resp. nemčine. 

21 x 30 cm, 446 strán, farebné ilustrácie, ISBN 978-80-89567-20-1

CENA : 45.00 EUR

 
 
 
 • NOVINKY 

   

  http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/do-vasej-pozornosti/historia-scepusii/#

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Opäť k dispozícii!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      ZNOVA K DISPOZÍCII:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zavrieť